Selecteer een pagina

In bepaalde gevallen wordt de afdracht van btw op basis van de verleggingsregeling niet gedaan door de ondernemer die de prestatie verricht, maar door de afnemer. Maar wat als uw leverancier vergeet deze regeling juist toe te passen?

De heffing van btw vindt in principe plaats bij de ondernemer die de prestatie verricht. Dit is echter anders als de afdracht van btw is verlegd naar de afnemer. Dit speelt bijvoorbeeld bij onderaanneming in de bouwsector en de schoonmaakbranche. Daarnaast geldt de verleggingsregeling (meestal) ook als een buitenlandse ondernemer voor een Nederlandse afnemer in Nederland een dienst verricht.

Hoe werkt de verleggingsregeling? Zoals gezegd, zorgt de verleggingsregeling ervoor dat de afdracht van btw wordt verlegd naar de afnemer. Dit betekent dat er geen btw op de factuur wordt vermeld. De afnemer geeft de verschuldigde btw over de prestatie aan, maar mag deze ook direct weer als voorbelasting aftrekken. Per saldo wordt er niemand rijker door, maar het zorgt er wel voor dat de belastingdienst niet achter het net vist. Men loopt immers niet het risico dat de btw wel door de afnemer wordt afgetrokken, maar niet wordt afgedragen door de leverancier.

Toch btw berekend, wat nu? Stel nu dat uw leverancier ten onrechte deze verleggingsregeling niet heeft toegepast. U betaalt netjes de factuur inclusief btw. Mag u deze btw dan gewoon verrekenen? In de praktijk weigert de Nederlandse belastingdienst de aftrek van de ten onrechte in rekening gebracht btw. Deze redeneert dat u maar moet aankloppen bij uw leverancier. Hij moet de ten onrechte aan u in rekening gebracht btw terugbetalen. Het Europese Hof van Justitie heeft deze visie onlangs bevestigd.

Hierbij maakt het Europese Hof van Justitie echter ook nog een belangrijke kanttekening. Als terugbetaling van de ten onrechte in rekening gebracht btw door de leverancier onmogelijk of uiterst moeilijk blijkt te zijn, dan mag u uw verzoek tot terugbetaling van deze btw richten aan de belastingdienst. LET OP. Voorwaarde hierbij is uiteraard wel dat de leverancier de btw netjes heeft afgedragen aan de belastingdienst. U kunt bijvoorbeeld zo’n teruggaafverzoek bij de belastingdienst indienen als uw leverancier inmiddels failliet of insolvent is.

Waar moet u dus op letten? Breng in kaart bij welk soort leveringen of diensten de btw naar u moet worden verlegd. Maak hier consequent een controlepunt van, voordat u facturen betaalt. Zo voorkomt u dat u achteraf op zoek moet naar uw gelijk. Maar wat te doen als de originele factuur inderdaad onjuist blijkt te zijn? U moet dan uw leverancier vragen zijn factuur te corrigeren. Dit kan door het uitreiken van een nieuwe factuur of door de originele factuur aan te vullen. Dit laatste is veelal het makkelijkste, omdat er dan geen verzoek tot herziening van de eerdere btw-aangifte hoeft te worden gedaan. De aanvullende factuur krijgt immers de datum van heden. Daarnaast bestaat niet het risico dat u als afnemer te veel btw heeft verrekend omdat dit hiermee wordt gecorrigeerd.