Selecteer een pagina

Als een afnemer uw factuur niet of niet volledig betaalt, kunt u de btw op deze factuur terugvragen bij de belastingdienst. Waar moet u op letten als uw afnemer in een faillissement belandt? Wat besliste de rechter onlangs?

Zodra uw BV op een factuur btw in rekening brengt aan een afnemer, moet u deze btw ook afdragen. De factuur wordt uitgereikt uiterlijk op de 15e dag van de maand volgend op die waarin de levering of de dienst is verricht. LET OP. Het is niet zo dat u kunt  wachten met btw afdragen totdat uw afnemer betaalt (factuurstelsel). Het is ook niet toegestaan om het verzenden van de factuur uit te stellen.

Het komt in de praktijk vaak voor dat er enige tijd zit tussen de afdracht van btw en de ontvangst van het btw-bedrag in de betaling van de afnemer. Maar wat nu met de btw als een afnemer uw factuur niet betaalt? Kunt u dan de afgedragen btw terugvragen bij de belastingdienst?

Na een jaar. Het moment waarop u het btw-bedrag van een oninbare factuur bij de belastingdienst mag terugvragen, is wanneer de factuur een jaar na de uiterste betaaldatum nog niet (geheel) is betaald.

Voorbeeld: Heeft u bijvoorbeeld een afnemer met een openstaande factuur waarvan de uiterste betaaldatum voor 1 september 2019 lag, dan kunt u de factuur op 1 september 2020 oninbaar verklaren. Dit kunt u doen door de factuur af te boeken naar een ‘oninbare vorderingen’ rekening, waarbij u de afgedragen btw terugboekt.

Btw op oninbare facturen terugvragen. De btw over oninbare facturen kunt u terugvragen in de btw-aangifte voor het tijdvak waarin het recht op teruggaaf is ontstaan. Het bedrag dat u terugvraagt, moet u als negatieve omzet en btw invullen bij vraag 1a of 1b. Wordt de factuur alsnog betaald door uw afnemer, dan geeft u bij de eerstvolgende btw-aangifte bij vraag 1a of 1b aan dat u nog btw moet afdragen over de desbetreffende factuur. LET OP. Als de vordering wordt omgezet in een geldlening, moet dit worden gezien als een betaling en kan de btw niet worden teruggevraagd bij oninbaarheid.

Als uw afnemer failliet gaat. In principe is het aan te raden om bij een faillissementsprocedure van een afnemer uw schuldvordering in te dienen bij de curator. Stel nu dat uw afnemer in een faillissement belandt, maar dat u vergeet om uw schuldvordering in te dienen.

Het Europese Hof van Justitie heeft onlangs beslist dat als u aannemelijk kunt maken dat uw vordering evenmin inbaar was als u uw schuldvordering wel had ingediend, de belastingdienst de btw-teruggaaf niet weigeren. Over relatief kleine vorderingen zal de belastingdienst meestal niet moeilijk doen. De failliete afnemer is de afgetrokken btw aan de belastingdienst verschuldigd voor zover hij de schuld niet betaalt.

Overnemen vordering. Als een ondernemer een onbetaalde vordering op een afnemer overneemt van een andere ondernemer, treedt hij in de plaats van zijn voorganger. In dat geval moet hij voor een eventuele teruggaaf per vordering en per aangiftetijdvak een afzonderlijk teruggaafverzoek indienen bij de belastingdienst.