Selecteer een pagina

Bij een cafetariaregeling kan een werknemer zelf kiezen uit een aantal beloningsvormen. Maar wat zijn de voor- en nadelen? Hoe kunt u fors op de loonkosten besparen, terwijl ook uw werknemer profiteert?

Cafetariaregelingen staan vooral de laatste jaren volop in de belangstelling. Bij een cafetariaregeling kan de werknemer zelf kiezen uit een aantal beloningsvormen naast zijn salaris. In sommige regelingen kan de werknemer ook een deel van zijn salaris inruilen voor variabele beloningsvormen, zoals een studie- of reiskostenvergoeding. Bij een zogenaamd ‘individueel keuzebudget’ krijgt de werknemer naast zijn reguliere salaris een vast bedrag dat vrij besteed kan worden aan secundaire arbeidsvoorwaarden.

Wat zijn de voordelen? Het grote voordeel is dat op deze manier de beloning van een werknemer optimaal kan worden afgestemd op zijn individuele wensen en behoeften, zonder dat het u als werkgever extra geld kost. LET OP. Daarbij is het wel van belang dat u ook rekening houdt met de fiscale aspecten, anders komt het voordeel geheel of deels te vervallen.

Het voordeel van cafetariaregelingen voor de werknemer is dat hij op deze manier maximaal kan profiteren van fiscale vrijstellingen, door ze toe te spitsen op zijn specifieke situatie. Hierdoor valt zijn beloning netto hoger uit, zonder dat het u als werkgever een cent extra kost. Zo kan de werknemer die zich verder wil ontplooien bijvoorbeeld kiezen voor een studiekostenvergoeding, terwijl zijn collega die verder van het werk woont, meer gebaat is bij een reiskostenvergoeding. Dit kan allebei belastingvrij, mits er voldaan wordt aan de fiscale voorwaarden.

Positie dga. Ook als dga kunt u gebruikmaken van een cafetariaregeling. Fiscaal wordt u namelijk als werknemer aangemerkt en dus gelden de fiscale vrijstellingen voor werknemers ook voor u als dga. LET OP. Wel is de belastingdienst vaak extra kritisch voor wat betreft de zakelijkheid van vergoedingen, omdat u veelal zelf kunt bepalen of u deze al dan niet door de BV laat verstrekken.

Aandachtspunten. Pc’s, mobiele telefoons en gereedschap kunnen alleen onbelast vergoed of verstrekt worden als ze noodzakelijk zijn voor het werk of als ze voor 90% of meer zakelijk gebruikt worden. Binnen een cafetariaregeling zijn ze daarom altijd belast.

U kunt ook de vrije ruimte binnen de werkkostenregeling inzetten bij een cafetariaregeling, bijvoorbeeld als een werknemer onvoldoende gebruik kan maken van fiscale vrijstellingen en dus deels belaste beloningen ontvangt. Door deze onder te brengen in de vrije ruimte, kunt u belastingheffing bij die werknemer toch voorkomen. Blijft u binnen de marges van de vrije ruimte, dan betaalt u evenmin belasting.

Een nadeel van een cafetariaregeling is dat beloningsbestanddelen die geen regulier loon zijn, ook niet meetellen bij de bepaling van de hoogte van een uitkering bij bijvoorbeeld ziekte. De werknemer zal zich hier dus bewust van moeten zijn bij zijn keuze voor regulier of vrijgesteld loon. TIP. Voor u als werkgever heeft vrijgesteld loon het voordeel dat u hierover ook geen premies verschuldigd bent, wat weer een kostenbesparing oplevert.