Selecteer een pagina

Een kerstpakket is een mooie manier om uw waardering voor uw medewerkers en relaties te laten blijken. Zeker in deze bijzondere tijd. Hoe pakt dit fiscaal uit?

Onder de werkkostenregeling (WKR) moet u over de waarde van het jaarlijkse kerstpakket (incl. btw) of 80% eindheffing betalen, dan wel deze met loonbelasting belasten op de loonstrook van uw werknemers. Dit laatste is natuurlijk niet erg ‘feestelijk’.

Er is gelukkig ook nog de mogelijkheid van de vrije ruimte. Als deze nog voldoende groot is, kunt u de kerstpakketten hierin onderbrengen. Hierbij is het van belang dat u reeds bij het verstrekken van de pakketten aangeeft of u deze als eindheffingsbestanddeel wilt opnemen of niet. TIP. In verband met de coronacrisis is de vrije ruimte in de eerste schijf (tot € 400.000 loon) in 2020 tijdelijk verhoogd naar 3% (normaal 1,7%). Deze extra vrije ruimte kunt u dus benutten voor een mooi kerstpakket of een eindejaarsbonus voor uw werknemers.

Uitzendkrachten zijn niet bij u in loondienst. Daardoor vallen zij niet onder de werkkostenregeling. Wilt u aan hen een kerstpakket verstrekken, dan moet u de belastingheffing afkopen tegen de eindheffingsregeling voor niet-werknemers. Deze bedraagt 45% bij een kerstpakket (inclusief btw) tot € 136. Kost het pakket meer, dan is de eindheffing 75%. Hetzelfde geldt als u een kerstpakket aan relaties geeft. LET OP. Deze regeling kan  alleen worden toegepast als u gelijktijdig aan uw werknemers een kerstpakket verstrekt.

In principe is de btw op personeelsverstrekkingen gewoon aftrekbaar binnen uw onderneming. Dit is alleen anders als u op jaarbasis voor meer dan € 227 aan uw personeel verstrekt. Daarbij moet dus gekeken worden naar de kerstpakketten maar ook naar andere zaken, zoals bedrijfsfitness of een personeelsfeest op locatie. Komt u boven het maximum van € 227 per werknemer, dan mag de btw niet worden verrekend. U kunt de btw dan als kostenpost opvoeren. Eenzelfde regeling geldt voor de btw op de kerstpakketten voor relaties en uitzendkrachten.