Selecteer een pagina

Het oude jaar is weer voorbij en dus kunt u een  deel van uw administratie weer opruimen. Maar welk deel is dat en welke uitzonderingen bestaan daarop? Wat als het fout gaat?

Bewaarplicht. De bewaartermijn is in beginsel zeven jaar, maar hierop bestaan uitzonderingen. Zo moet u gegevens inzake onroerend goed minstens tien jaar bewaren en voor het zogenaamde ‘één-loketsysteem’ in de btw geldt een termijn van tien jaar. Deze periode gaat in na het jaar waarin u de prestatie heeft geleverd.

Opruimen. Het hiervoor genoemde betekent dat u het grootste deel van uw administratie van voor 2017, dus van 2016 en ouder, kunt weggooien. De rest moet u nog een tijd bewaren, want als u niet voldoet aan uw bewaarplicht, kan dit erg nadelig uitpakken. De inspecteur kan u dan namelijk een informatiebeschikking opleggen waarin hij de stukken van u opeist, plus eventueel een boete. Kunt u deze stukken niet leveren, dan kan hij u een aanslag opleggen met omkering van de bewijslast. Dit betekent dat u dan moet aantonen dat de aanslag te hoog is. Dit zal zonder onderliggende administratie niet makkelijk zijn, dus probeer dit ten allen tijde te voorkomen.

Nu 2023 voorbij is, mag een deel van uw administratie weer vernietigen. Gooi niet te veel weg en houd de uitzonderingen in de gaten. Want als u niet voldoet aan uw bewaarplicht, riskeert u dat u een aanslag krijgt met omkering van de bewijslast.