Selecteer een pagina

Uit een nieuwe jaarrapportage blijkt dat de belastingdienst in 2022 weer meer boekenonderzoeken bij ondernemingen heeft uitgevoerd dan in 2021. Hoe zorgt u ervoor dat een belastingcontrole zo soepel mogelijk verloopt?

Vooraf aangekondigd. Als het niet om een waarneming ter plaatse of een FIOD-inval gaat, ontvangt u vooraf van de belastingdienst een schriftelijke aankondiging van het boekenonderzoek. Hierin wordt aangegeven welke jaren men wil controleren en wellicht ook welke specifieke onderdelen.

Daarnaast krijgt u een lijstje met allerlei boeken  en bescheiden waarover de controlerend ambtenaar bij het begin van het boekenonderzoek al wenst te beschikken. U hoeft geen inzage te geven in adviezen van uw boekhouder of belastingadviseur.

Tijdens de belastingcontrole. Op de dag van de controle volgt allereerst een kennismakingsgesprek, waarin de controleur zich met name zal laten informeren over uw onderneming en de wijze waarop de administratie wordt gevoerd. Als u ervoor kiest om tijdens de controle op de achtergrond te blijven, dan doet u er toch goed aan om wel bij dit kennismakingsgesprek aanwezig te zijn. Vraag daarbij tevens naar de verwacht duur van de controle.

Het is van belang dat u de controleur een aparte ruimte ter beschikking stelt. U voorkomt daardoor dat hij ongemerkt gesprekken tussen uw medewerkers onderling of met uw klanten opvangt, waaruit hij wellicht een verkeerde conclusie trekt. Zoek dan ook een strategische plek uit, waarbij de controleur zo min mogelijk op de werkvloer hoeft te zijn.

Informeer vooraf uw medewerkers over de komst van de controleur en draag hen op terughoudend te zijn. Spreek met de controleur af aan wie hij in uw bedrijf vragen mag stellen, bijvoorbeeld uw administrateur of boekhouder. Als de controleur wat nodig heeft, kan hij dat vragen aan de door u aangewezen persoon binnen uw bedrijf. Wil de controleur kopieën van bepaalde stukken, laat deze dan maken door bijvoorbeeld uw secretaresse en vraag haar dat dan in tweevoud te doen. Zo beschikt u over exact dezelfde gegevens.

Spreek met de controleur af dat hij zijn vragen opspaart en dagelijks aan uw administrateur of boekhouder stelt, bijvoorbeeld voor zijn vertrek en liefst op schrift. U heeft dan de tijd om deze vragen zo nodig met uw adviseur door te nemen. U kunt dan aan het begin van de volgende dag een weloverwogen antwoord verstrekken.

Plan zo mogelijk een tussengesprek. Eventuele misvattingen kunnen aldus worden rechtgezet, nog voordat deze (wellicht op papier) een eigen leven gaan leiden.

Na de belastingcontrole. Op het eind van de controle volgt er nog een afrondend gesprek. Vraag voor het eindgesprek het conceptcontrolerapport op en bespreek dit alvast met uw adviseur, zodat u tijdens het eindgesprek nog tegenargumenten kunt inbrengen.

Zorg dat alle gecontroleerde zaken in de eindrapportage worden opgenomen, ook al leidt dat niet tot correctie. U voorkomt daardoor dat de belastingdienst in een later jaar alsnog tot correctie overgaat.