Selecteer een pagina

Er gaan in politiek Den Haag stemmen op om de zogenaamde ‘jubelton’ af te schaffen. Vooral linkse partijen willen de overdracht van kapitaal binnen de familie beperken. Hoogste tijd om nog snel te profiteren van deze belastingvrije schenking?

Nu de jubelton flink onder vuur ligt, kan het slim zijn om hier nog snel van  te profiteren. Het stelt u immers in staat om een mooi bedrag belastingvrij door te schuiven naar de volgende generatie. Daar komt nog bij dat spaargeld op dit moment geen of zelfs een  negatief rendement heeft.

Verhoogde schenkingsvrijstelling. Sinds enkele jaren mag er een belastingvrije schenking worden gedaan op voorwaarde dat deze wordt gebruikt voor de eigen woning. Het kan dan gaan om aankoop van een eigen woning of het verbouwen hiervan, maar ook om het aflossen van de hypotheek. De ontvanger hoeft niet per se uw kind te zijn. Een familierelatie is niet vereist, maar zal in de praktijk wel vaak voorkomen. Voor 2021 bedraagt het belastingvrije te schenken bedrag maximaal € 105.302.

De ontvanger van de schenking moet tussen de 18 en 40 jaar oud zijn. Verder mag hij de schenker slechts eenmaal in zijn leven deze jubelton ontvangen. TIP 1. Dit betekent echter niet dat een ontvanger niet vaker een dergelijke schenking kan krijgen. Van verschillende schenkers is dit namelijk wel toegestaan. TIP 2. Is uw kind reeds 40 jaar maar zijn partner niet, dan kunt u alsnog gebruikmaken van deze vrijstelling. TIP 3. De leeftijdsgrens wordt getoetst op het moment van de schenking. De feitelijke aanwending van de jubelton kan buiten de leeftijdsgrens plaatsvinden, omdat de schenking binnen drie jaar (met inbegrip van het jaar van de schenking) aangewend moet worden. Als de begiftigde dit jaar de leeftijd van 40 jaar bereikt, maar de jubelton nu nog niet kan aanwenden voor de eigen woning maar in de komende jaren wel, wordt de jubelton op deze manier alsnog veiliggesteld.

Maximaal profiteren. Hoe kunt u als familie maximaal profiteren van deze regeling? Door ieder afzonderlijk een jubelton te schenken? Dat werkt niet altijd. Als ouders ieder aan één kind deze schenking doen, dan geldt er en samenloopregeling. Dergelijke schenkingen worden als één aangemerkt. Ouders kunnen aan hun kind samen dus slechts eenmaal de jubelton schenken. LET OP. Dit geldt opmerkelijk genoeg ook als zij zijn gescheiden.

Ook bij schenkingen door grootouders geldt dat zij in beginsel niet aan hetzelfde kleinkind ieder een  belastingvrije schenking van een ton kunnen doen. Hiervoor geldt echter wel een uitzondering. Gescheiden grootouders worden namelijk niet meer als een eenheid aangemerkt, in tegenstelling tot gescheiden ouders. Zodoende is het voor opa’s en oma’s die zijn gescheiden wel mogelijk om aan hetzelfde kleinkind ieder de jubelton te schenken. TIP. Uiteraard is het altijd mogelijk om als ouders en grootouders afzonderlijk een jubelton te schenken aan één (klein)kind.

Om aanspraak te maken op deze schenkingsvrijstelling, moet het een en ander goed worden vastgelegd.